Clinera Kozmetik ve Güzellik Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Clinera”) kayıtlı marka ve eserlerin Clinera.com.tr alan adı, logo, ikon ve web sitesi kapsamındaki; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal olarak hak ihlali sayılabilecek tüm elemanlarının ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarıyasal koruma altındadır ve bunların izinsiz kullanılması, paylaşılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar işbu web sitesindeki üyelik koşullarını kabul etmekle ve Clinera marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara ve ilgili mevzuata uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Clinera bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve her türlü yasal yola başvurabilir. Clinera’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal haklarının saklı olduğunu da bildirmek isteriz.