CLINERA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

(1) Küçükbakkalköy Mah. Fevzipaşa Cad. Ekşioğlu İş Merkezi Apt. No:45/12
Ataşehir İstanbul Clinera Kozmetik ve Güzellik Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Clinera”);

(2) https://clinera.com.tr adresindeki internet sitesi (“Clinera Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

1. KONU

İşbu Clinera Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu Clinera’un sahip olduğu http://Clinera.com.tr adresindeki Clinera web sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Bilgilerin Güvenliği

Üye, Clinera web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Clinera’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.2. Bilgilerin Doğruluğu

 Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, Clinera web witesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde Clinera’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Clinera, üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan üye sorumludur ve Clinera’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Kanun ve Kurallara Uyma

Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Clinera web sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu sözleşmede yer alan tüm şartlara, Clinera tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Clinera web sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Bilgilendirme

Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, Clinera tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu Clinera web sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin Clinera’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

2.5. Kişisel Veri Kullanımı

Üyenin Clinera web sitesine üye olurken Clinera.com.tr/hesabım adresindeki üyelik formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, clinera.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve Clinera’ya sağlanan bilgiler uyarınca üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, Clinera tarafından üyeye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve üyenin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya Clinera tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyenin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek üyenin hizmetine sunulabilmesi, üyeye önerilerde bulunabilmesi, üyenin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 562 73 62 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve üye, Clinera’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve üyenin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.

2.6. Üyenin Clinera web sitesine üye olurken Clinera.com.tr/hesabim adresindeki üyelik formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren Clinera Web Sitesini kullanım sırasında Clinera ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, Clinera ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin Clinera web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin Clinera Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Adı – Soyadı
  • Posta adresi
  • E-posta adresi
  • Telefon numarası
  • Cinsiyet
  • Doğum tarihi

2.7. Clinera, üyenin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Clinera yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8. Üyenin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Clinera’ nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Clinera’ya yöneltilen tüm iddialar üyeye iletilecektir. Clinera’ nın rücu hakkı saklıdır.

2.9. Üye, Clinera web sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin Clinera web sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10. Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk

Üye, Clinera web sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu,  işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Clinera web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Clinera’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda Clinera, üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme, hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma haklarını saklı tutar. Ayrıca, Clinera’nın, Clinera web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve Clinera Web Sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. Clinera web sitesinin üye tarafından kullanımı sırasında üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili Clinera’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11. Web Sitesinin Yönetimi

Üye, Clinera ve Clinera Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden Clinera Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların üyeye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Clinera, Clinera Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Clinera Web Sitesinin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13. Web Sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu üye bilmekte ve kabul etmektedir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Clinera Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların Clinera’ya ait ve/veya Clinera tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Clinera’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Clinera’ un yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Clinera’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Clinera’nın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Clinera işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Clinera’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

6. DEVİR

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Clinera işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üyenin ön iznini almaksızın Clinera Grup Şirketlerine devredebilir.

7. YÜRÜRLÜK

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Clinera, üyenin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Clinera ’nın takdirine bağlı ve tek taraflı Clinera web sitesinde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri Clinera web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

9. BAŞLIKLARIN YORUMLA NMASI

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu sözleşmenin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

10. YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine söz konusu şikayet ve itirazları doğrultusunda bir başvuru yapabilir.